Aarhus Universitets segl

Erhvervsmentorordningen

Om Erhvervsmentorordningen

På bygningsingeniør-uddannelserne på Aarhus Universitet etablerer vi grupper med 3-4 ingeniørstuderende(mentees) og en mentor i form af en færdiguddannet ingeniør indenfor fagområdet. Mentorordningen omfatter studerende fra 2.-3. semester på uddannelserne byggeri, bygning og bygningsdesign. De studerende melder sig frivilligt til ordningen og mentorerne er ulønnede. Formålet med mentorordningen er at give de studerende indsigt i - og uformel sparring i forhold til deres fremtidige karrieremuligheder og valg undervejs i studieforløbet.

Forløbet

Mentorer og studerende mødes første gang i september og herefter fortsætter ordningen frem til april. Vi skaber rammerne og arrangerer bl.a. fælles opstart og afslutning, men derudover planlægges de fleste møder i de enkelte grupper, så der er stor fleksibilitet i forhold til hvornår man mødes. Dermed er det også forskelligt, hvor mange møder de enkelte grupper holder, men det typiske er ca. en gang om måneden. Vi kobler desuden grupperne 2 og 2 i såkaldte storgrupper. Det betyder at grupperne har mulighed for at planlægge ting sammen, og at man som mentor har en med-mentor at sparre med undervejs.

Udbyttet ved at være mentor

Som mentor kan du være med til at give de studerende et mere konkret indblik i hverdagen som ingeniør og hjælpe dem til at blive mere afklarede omkring deres valg af fag og karriereretning. Du lærer en gruppe studerende at kende som du deler faglige interesser med og nogle oplever også at få større indsigt i sit eget karriereforløb undervejs. Derudover er mentorordningen selvfølgelig en oplagt mulighed for at  præsentere din virksomhed for de studerende, og der er mange eksempler på, at begge parter har glæde af det netværk, der bliver skabt via mentorordningen.

Sådan bliver du mentor

Hvis du vil vide mere eller  har lyst til at være mentor, kan du kontakte projektleder Liv Hansen på: blh@cae.au.dk eller telefon: 29701830. Du har også mulighed for at læse mere om ordningen i vores håndbog.

Udbyttet ved at være mentee

Som studerende giver mentorordningen dig mulighed for uformel og personlig sparring med en færdiguddannet ingeniør. Det kan f.eks. være en hjælp til: 

  • At blive afklaret om valg undervejs i dit studieforløb (f.eks. udlandsophold, valgfag, kandidatuddannelse)
  • At få et mere konkret billede af, hvad man laver som ingeniør
  • At blive klædt på til overgangen fra studie til job
  • At afklare eventuel studietvivl
  • At skabe kontakter og opbygge et professionelt netværk

Sådan bliver du mentee

Du skal huske at melde dig til for at blive optaget i ordningen - du finder tilmeldingen her.

Ansøgningsfristen er d. 2. maj 2024.

Hvis du har spørgsmål inden, kan du kontakte projektleder Liv Hansen på blh@cae.au.dk eller Kristina Hoffmann på ksj@cae.au.dk.
Du har også mulighed for at læse mere om ordningen i vores håndbog.
 Links