Aarhus Universitets segl

Om Institut for Byggeri og Bygningsdesign

På Institut for Byggeri og Bygningsdesign har vi fokus på bæredygtig design, konstruktion, drift og vedligeholdelse af det bebyggede miljø. Vi anvender primært klassiske tekniske- og naturvidenskabelige discipliner til at imødekomme samfundets voksende behov for stadig mere raffinerede bygningsværker, og vi er i øvrigt kendetegnet ved at anskue byggeri og bygningsdesign som et interdisciplinært samarbejde.

En stor del af vores forsknings- og udviklingsaktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete innovationsbehov eller særlige applikationsområde. Det tætte samarbejde med både det offentlige og det private erhvervsliv sikrer, at den viden og teknologi, der skabes i instituttets forskningsmiljøer, får en klar forankring i virkeligheden og kommer det omgivende samfund til gavn. Vi udfører også forskningsbaseret myndighedsbetjening og -rådgivning indenfor forskellige aspekter af bæredygtigt byggeri.

På instituttet uddanner vi både civilingeniører (bachelor og kandidat) og diplomingeniører til det danske samfund.

Instituttet er oprettet 1. januar 2021 ved Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet samtidig med tre øvrige ingeniørinstitutter;  Institut for Elektro- og Computerteknologi, Institut for Mekanik og Produktion og Institut for Bio-og Kemiteknologi.