Aarhus Universitets segl

Master i Bæredygtigt Byggeri

Vil du være nøgleperson i omstillingen
til et mere bæredygtigt byggeri?

Master i Bæredygtigt Byggeri (MBB) er en akkrediteret og kompetencegivende efter/videreuddannelse.


Med en MBB bliver du kvalificeret til at planlægge, lede og gennemføre et mere bæredygtigt byggeri.

Baggrunden for uddannelsen er et stort samfundsmæssigt behov for at nedbringe miljøbelastningen fra bygge- og anlægssektoren, som tegner sig for op mod en tredjedel af den globale CO2-udledning, over en tredjedel af den samlede affaldsmængde og cirka halvdelen af det samlede ressourceforbrug.

Hvorfor tage en Master i Bæredygtigt Byggeri?

Hvad får du som studerende ud af at tage uddannelsen?

 • Du får en universitetsgrad svarende til dine kompetencer.
 • Du får en viden, som kan kvalificere dig til at varetage nye jobs og/eller nye jobfunktioner, eller blive bedre til dit nuværende job.
 • Du får et netværk, som du fremover kan have nytte af, både til videnudveksling og som samarbejdspartnere

Du får kompetencer til at:

 • skabe og videreudvikle din egen faglige profil med udgangspunkt i din uddannelse og din professionelle baggrund
 • reflektere over og udvikle din egen praksis i relation til design, implementering, dokumentation og ledelse af bæredygtigt byggeri
 • indgå i et tværfagligt samarbejde og bidrage aktivt til at udvikle bæredygtige løsninger

Hvad får arbejdspladsen ud af, at du får uddannelsen?

Bæredygtigt byggeri kræver medarbejdere, der har en dybtgående forståelse af og viden om de parametre, der reelt har betydning for bæredygtigheden. Greenwashing, forkerte løsninger og forkerte beslutninger kan have langsigtede konsekvenser, og er ofte baseret på utilstrækkelig viden.

Certificeringsordninger og beregningsprogrammer til LCA er gode værktøjer til dokumentation – men de designer ikke en bygning, og de udvikler ikke løsninger. 

Det gør de kompetente medarbejdere – og det er dem, vi uddanner på Master i Bæredygtigt Byggeri.


En Master i Bæredygtigt Byggeri kan:

 • Forstå, planlægge og implementere design af bæredygtige løsninger i byggeri
 • Vurdere og evaluere betydning af metoder og løsninger for de sammenhænge, de anvendes i
 • Identificere, analysere og vurdere bæredygtighedsproblemstillinger med anvendelse af relevante forskningsbaserede teorier og metoder
 • Lede arbejdet med implementering af bæredygtighed i organisation og byggeprocesser
 • Kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel projekterende og udførende som beslutningstagere og brugere
 • Kan indgå i firmaets strategiske udvikling af forretningsområder i forhold til bæredygtighed

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen foregår online og består af fire moduler (semestre), hver på 15 ECTS, dvs. 60 ECTS for hele uddannelsen.

Du kan starte, når du ønsker. Du behøver ikke tage modulerne i rækkefølge.

Typisk vil dette svare til en arbejdsbelastning på halv tid.

 • Modul 1: Bæredygtighed i praksis
 • Modul 2: Teori – begreber og metoder
 • Modul 3: Bæredygtighed i byggeriets ledelse
 • Modul 4: Masterprojekt

Her kan du se hvad modulerne indeholder

De tre første moduler indeholder hver tre kurser á 5 ECTS.

Det er muligt at tage kurserne enkeltvis.
Det anbefales at tage modulerne og kurserne i den rækkefølge, som de udbydes, men det vil være muligt at tage dem i vilkårlig rækkefølge.

Alle kurser afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en projektrapport, og bedømmes med bestået/ikke bestået.
Der udstedes et kursusbevis.

Det fjerde modul er masterprojektet, hvor de studerende arbejder med en større projektopgave, typisk i grupper på 2-3 studerende. Masterprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af det skriftlige masterprojekt, og bedømmes efter 12-skalaen. Studerende, der har gennemført hele uddannelsen, får et masterdiplom og får ret til titlen Master i Bæredygtigt Byggeri (Master of Sustainable Construction).

Undervisningsform

Undervisningen er online.

Det betyder, at man har mulighed for at følge uddannelsen, selv om man bor langt væk fra Aarhus og Lyngby.

Arbejdsbelastningen svarer til et halvtidsarbejde, men en stor del af uddannelsen har man tidsmæssigt selv indflydelse på at planlægge.

Der er tre former for undervisning

 • 2-vejs online undervisning (evt. med geografiske studiegrupper)
 • Projektarbejde i grupper på ca. 4 studerende
 • Selvstudier

Læs mere om undervisningsformen her

Bæredygtigt byggeri er en samfundsopgave


Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet i et bredt
samarbejde med erhvervslivet og de to andre tekniske universiteter: Aalborg og Syddansk.

Det bæredygtige byggeri er en samfundsopgave, og derfor inddrages både branchen og
forskningsverdenen i undervisningen med netop deres spidskompetencer.

Ansøgning til uddannelsen sker ved DTU.

Praktisk info


Studiested: Online

Start: Løbende tilmelding

Sprog: Dansk

60 ECTS: 4 moduler af 15 ECTS

Pris: 199.000,-

Book et vejledningsmøde

Download en brochure

Ansøg nu