Aarhus Universitets segl

Soil Mechanics Laboratory

Function

Formålet med laboratoriet er at lette forskning på højt niveau og udviklingsarbejdet inden for geoteknik og jordmekanik med vægt på avanceret jordlaboratorietestning, felttestning og monitorering.  

Faciliteterne består af standardmæssigt og avanceret udstyr til jordlaboratorietestning, som letter triaxialforsøg i forbindelse med bl.a. belastningstest med lokal belastningsmåling, benderelementtestning, permeabilitetstestning, direkte forskydningstestning, ringforskydningstestning (i samarbejde med Geoscience), CRS (Constant Rate of Strain) og trinvis konsolideringstestning. 

Laboratoriet gør det også muligt at bruge en udvalg af numerisk software, herunder finite element-software (Plaxis 2D) til dybdegående modellering og analyse af interaktion med jordstrukturen. I forbindelse med jordlaboratoriet er der adgang til standardmæssigt udstyr til feltprøvetagning, -testning og -monitorering.

Forskningsaktiviteter

  • Triaxial- og konsolideringstests til undersøgelse af påvirkningen fra tid, belastningsrate og belastningsacceleration på ler.
  • Triaxial- og konsolideringstests til undersøgelse af styrken og deformationsegenskaber samt belastningen af ler med høj plasticitet.
  • Felttestning og monitorering af geotekniske strukturer inkl. pælefundering og dybe fundamentstrukturer.
  • Finite-element-modellering og analyse af jordstrukturinteraktion i forhold til pælefundering, dybe fundamentstrukturer osv.
  • Udvikling af udstyr til jordtestning ved højpræcision til måling af meget små belastninger, radiale belastninger og dynamisk forskydningseffekt ved hjælp af benderelementer.

Brug

Faciliteterne bruges til forskning og undervisning inden for geoteknik og jordmekanik samt til samarbejde med industrien. 

Derudover bruges faciliteterne kommercielt. Brug kontaktoplysningerne til højre for at få flere oplysninger.

Hvis du er interesseret i at samarbejde omkring forskningsprojekter, kan du kontakte os for at drøfte mulighederne.

Specialekspertise

Faciliteterne har bidraget til instituttet med erfaringer på højt niveau inden for følgende områder:

  • påvirkning fra tid, belastningsrate og belastningsacceleration for ler
  • styrke og deformationsegenskaber samt belastningsegenskaber for ler med høj plasticitet
  • triaxialtestning af belastning og udstyr generelt
  • monitorering af geotekniske strukturer