Aarhus Universitets segl

Air Physics Laboratory

Air Physics Lab (APL) på Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet - Foulum er et veludstyret laboratorium med fokus på undersøgelsen af luftstrømsdynamikken, herunder indendørs luftstrømme, luftkvalitet, ventilationsdesign og -styring, varme- og masseoverførsel samt overførsel af luftbårne partikler osv. Forskningsgruppen på APL har en betydelig ekspertise inden for ventilation på store områder, indeklima samt styring af luftstrømme og -kvalitet og kan både tilbyde forsøg på et højt internationalt niveau samt kompetente CFD-simuleringer (Computational Fluid Dynamics-simuleringer).

Instrumenter

APL er udstyret med avancerede instrumenter til måling af luftstrømme, termisk miljø og luftkvalitet, herunder flere sensorer med høj præcision til måling af lufthastighed:

 • En 2-D (2-dimensionel) LDA (Laser Doppler Anemometry)
 • En 1-D LDA
 • Et 8-kanals 3-D-ultrasonisk sensorsystem til lufthastighed
 • 2-kanals højfrekvente 3D-ultrasoniske sensorer til forskning af lufthastighed
 • En enhed med op til 20 kanaler til måling af lufthastighed, forskellig instrumenter til måling af luftkvalitet, støvmåler og – selvfølgelig – vindtunneller i forskellige størrelser
 • INNOVA Infrared Photo Acoustic Spectroscopy med 2 kanaler til målinger af NH3, CH4 og CO2 N2O
 • En række trykmålere med forskellig præcision, hastighedssensorer og kalibreringsfacilitet til forskellige luftfysikparametre osv. 

Faciliteter

APL har flere vindtunneller i forskellige størrelser, som kan bruges til forskning i luftstrømme i grænselag ved aerodynamik, varme- og masseoverførsel, fuldspektret ventilationskammer til simulering af et bygningsafsnit med forskellige konfigurationer og varmebelastninger, f.eks. et afsnit af et kontorlokale eller et afsnit af en svinesti med forskelligt spaltegulv og ‘kunstige svin‘ med en styret varmeproduktion, et antal byggemodeller i forskellige størrelser til undersøgelse af luftstrømsmønstre, ventilationsdesign og -styring, gas- og lugtemission samt transport i ventilerede lokaler osv.

Forskningsaktiviteter

Ingeniørforskergruppen på Air Physics Laboratory har foretaget bemærkelsesværdig forskning i design og styring af ventilation for optimalt indeklima og optimal luftkvalitet i stalde til husdyr. Forskningsaktiviteterne er foregået i samarbejde med andre fagområder, som f.eks. dyrevelfærd og dyreadfærd, arbejdsmiljø, luftforurening og atmosfæriske omgivelser osv.  Forskergruppen har omfattende erfaring inden for områder som måling, modellering og ventilationsstyring, indendørs luftstrømme og luftkvalitet. Gruppen har udviklet et bredt kendskab til dette emnemateriale sammen med veletablerede rutiner med hensyn til eksperimenterende opsætninger, dataindsamling og analyse.

Forskningen udføres ofte også i samarbejde med private virksomheder. Laboratoriet er åbent for virksomheder og universiteter til udførelse af tests med hjælp fra instituttets meget erfarne medarbejdere. 

Eksempler på forskningsaktiviteter

 • Luftdistribution i ventilerede lokaler
 • Partikel-, varme- og masseoverførsel i luften
 • Emissioner fra stalde til husdyr, herunder grænselag i emissionskilden, spredningsmodeller og beregning fra emissionskilder
 • Modellering og styring af mekanisk og naturlig ventilation
 • Energieffektiv ventilation
 • Innovative grønne ventilationskoncepter