Aarhus Universitets segl

AU vil uddanne nye ingeniører med specialisering i bæredygtigt byggeri

Med en ny specialisering på diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign vil Aarhus Universitet forsyne en sulten byggesektor med ingeniører, der kan skubbe på den grønne omstilling.

Studerende i bygningslaboratoriet på Aarhus Universitet. (AU Arkiv. Nicolai Hildebrand)

Fremover skal bygningsingeniørstuderende på Aarhus Universitet have mulighed for at vælge en specialisering, der gør dem til specialister i bæredygtighed. De skal kunne forstå, planlægge og implementere grønne løsninger i både nybyggeri og renoveringsprojekter.

Det forklarer Karsten Völcker, som er viceinstitutleder på Institut for Byggeri og Bygningsdesign ved Aarhus Universitet.

”Vi vil uddanne ingeniører, der kan være med til at skabe en bæredygtig transformation af vores byggesektor med respekt for klodens begrænsede resurser. Det kræver, at de både har specialistkompetencer og kan tænke helhedsorienteret omkring arkitektur, teknik, miljø, materialer og byggeledelse,” siger han.

Baggrunden for specialiseringen er stort samfundsmæssigt behov for at nedbringe klimabelastningen fra bygge- og anlægssektoren, som tegner sig for op mod en tredjedel af den globale CO2-udledning og over en tredjedel af den samlede affaldsmængde.

Bygninger skal fjerne CO2

De studerende, der vælger specialiseringen, skal lære at identificere bæredygtighedsproblemstillinger og skabe beslutningsgrundlag for bygherrerne.

Det kan nemlig være noget af en jungle at finde ud af, hvad der på den lange bane giver mest mening i CO2-regnskabet.

”Skal man rive ned og bygge nyt? Eller skal man renovere den eksisterende bygning til moderne standarder? Hvilke materialer skal man bruge for at reducere klimaaftrykket? Og hvordan får man det hele til at gå op med at lavt energiforbrug, et sundt indeklima og en tidssvarende æstetik? Vi har brug for ingeniører, der kan træffe kloge beslutninger og sikre et fokus på bæredygtighed i hele byggeriets værdikæde,” siger Karsten Völcker.

Den nye specialisering, der får navnet Byggeri og Bæredygtighed, er udviklet i samarbejde med en række af byggebranchens virksomheder, og de har mere end travlt med den grønne omstilling blandt andet på grund af et sæt nye grænseværdier for CO2-udledning, som blev indført i bygningsreglementet d. 1. januar 2023.

På Institut for Byggeri og Bygningsdesign er ambitionerne på klimaets vegne dog endnu mere vidtrækkende, og målet med den nye specialisering er blandt andet at uddanne ingeniører, der kan designe bygninger, der går i minus på det grønne regnskab, forklarer Karsten Völcker. 

”Vi har en ambition om at uddanne vores studerende med den nyeste viden og teknologiindsigt, så de kan skabe bygninger der forbruger mere C02, end de genererer,” siger han.