Aarhus Universitets segl

Træ får større plads i pensum

Siger man bæredygtigt byggeri, må man også sige træ. Det er materialet, der kan forhindre, at vores miljøbelastning løber løbsk samtidig med, at vi bygger mere, og vi bygger tættere. I udlandet skyder højhusene op, og interessen er voksende i Danmark. Uddannelse kan blive nøglen til at tænke stort i træ herhjemme.

Efterspørgslen kommer snigende fra udlandet til Danmark og forplanter sig i byggebranchen. Både arkitekter, ingeniører og bygherrer vil i gang.Træ er for alvor blevet hot. Og træ kan for alvor komme til at få betydning for den bæredygtighedsagenda, der influerer både befolkninger og politikere verden over.

Materialet kan nemlig være med til at reducere byggeriets samlede miljøaftryk markant, mens vi samtidig udbygger vores bygningsmasse.

Studerende skal lære at tænke stort i træ

Vi har bare en stor udfordring herhjemme. Vi mangler viden og erfaring, og derfor har vi også et næsten akut behov for at sætte træ på dagsordenen i uddannelserne. Det mener Kasper Lynge, udviklingschef ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet:

”Træ er et materiale med et fantastisk potentiale. Det giver nogle åbenlyse miljømæssige fordele at bygge højt i træ, men også nogle helt nye arkitektoniske muligheder. Problemet er, at vi ikke ved så meget om dets egenskaber, og derfor er vi nu i fuld gang med at sammensætte vores bygningsingeniøruddannelser med et større fokus på træ,” siger han.

Indtil i dag har de danske bygningsingeniører primært haft stål og beton i deres pensum, og i byggeriet er der meget få eksempler på etagebyggeri i træ.

Mads Bech Olesen er en af Ingeniørhøjskolens specialister i træ. Han underviser de studerende og oplever en meget stor nysgerrighed hos dem.

”Måske kan man sige, at byggebranchen er temmelig konservativ, når det gælder materialevalg. Men de studerende har en stor lyst til at udforske materialets muligheder enten som primært materiale eller i kombination med for eksempel stål og beton. Det vi håber er, at de om nogle år kommer ud i erhvervslivet og tænker stort i træ, så de kan være med til at bane vejen for mere eksempelbyggeri. Vi skal have mere forskningsbaseret viden om træ, men vi skal i høj grad også blive bedre til at lære af praksis, og det er diplomingeniører super gode til,” siger han.

Grønt byggeri

I forhold til for eksempel beton, stål og tegl kan byggeri i træ være hurtigere at gennemføre. Samtidig vil det ofte kræve mindre mandskab, transport og kraner, fordi elementerne er markant lettere. Den lave vægt betyder også, at fundamenterne kan støbes på en mindre mængde af beton. Produktionen af et ton beton medfører rundt regnet ½-1 ton udledning af kuldioxid, mens træ har en nulsumsbalance.

Læs om Ingeniørhøjskolens fagmiljøer:


Ingeniørhøjskolen har en række forsknings- og udviklingsmiljøer med høj international konkurrencedygtighed. Bliv inspireret i et af de fire magasiner og kontakt os, hvis du vil høre om mulighederne for et samarbejde med undervisere, forskere eller studerende.