Aarhus Universitets segl

Flytningsmålere

 

Brug og håndtering af flytningsmålere i lab

Laboratoriet råder over et antal mekaniske flytningsmålere med forskellig vandring: 50mm, 100mm 300mm.

De første to typer har indbygget fjeder, det har 300mm ikke. I bunden af dette dokument findes links til producentens datablade.

 

Magnetstandere

En flytningsmåler monteres typisk på en magnetstander. Magneten i standeren aktiveres ved at man drejer på den sorte knap på den røde base. For at bevæge magnetstanderens arm, løsnes det store syvtakkede håndtag, hvorefter alle tre led i armen bliver løsnet. Flytningsmåleren monteres i den hvide plastholder ved at fingerskruen spændes. PAS PÅ ikke at spænde den for hårdt, da det kan beskadige flytningsmåleren.

Bemærk at der i spidsen af en flytningsmåler sidder en lille mekanisk adapter med en kugle i. Denne adapter har til formål at forhindre at stemplet i flytningsmåleren bliver bøjet, hvis emnet man måler på flytter sig sidelæns. Adapteren kan afmonteres (det skal man ikke gøre!) og kan derfor godt bevæge sig løs. Vær derfor opmærksom på at spænde adapteren før flytningsmåleren tages i brug.

 

Håndtering

Når flytningsmålerne ikke er i brug, skal de opbevares på en måde, så de ikke kan beskadiges.

-          Hvis de sidder i magnetstanderne og der fx skiftes emne i en forsøgsopstilling, skal standerne drejes så flytningsmålerne ikke stikker ud i luften og kan beskadiges ved slag

-          Hvis de ligger på et bord må der ikke ligge andre ting, der kan belaste stemplet i flytningsmåleren sideværts

-          Læg flytningsmålerne tilbage i kasserne, når du er færdig med at bruge dem. De skal lægges i de rigtige kasser (se efter nummeret FTxxx) og ledningen skal rulles pænt op uden skarpe knæk

Hvis stemplet i flytningsmåleren bliver bøjet, er den ubrugelig og skal oftest kasseres, da det ikke kan betale sig at få den repareret. En flytningsmåler koster omkring 6.000 kr.

Dataopsamling (DAQ)

Flytningsmålerne (og andet udstyr) tilsluttes typisk QuantumX, som igen styres fra en PC ved hjælp af softwaren Catman Easy. Find en vejledning til dette udstyr HER.

TEDS

Stikkene på de fleste flytningsmålere indeholder en TEDS-chip. TEDS står for Transducer Electronic Data Sheet og er en måde, en transducer kan identificere sig overfor dataopsamlingsudstyret på. Lær mere om TEDS i instruktionsvideoen på siden her.

300mm flytningsmåler, særlige forhold

Disse flytningsmålere har et løst stempel uden fjeder i. Grunden til dette er, at en fjeder ikke kan komprimeres så meget ved den store vandring på de 300mm.

Der er tre sorte streger på stemplet. De to yderste indikerer måleområdet og den midterste viser midtpunktet i måleområdet. Lad være med at tage stemplerne ud. Flytningsmålerne er kalibreret efter det stempel, der sidder i. Der står et serienummer på stemplet, så man kan sikre sig at det rigtige sidder i flytningsmåleren.

Hver gang en 300mm flytningsmåler ikke er i brug eller når den flyttes, bør man sætte den gule plasthætte på, så stemplet ikke falder ud.

 

Inductive Displacement Transducer vs LVDT

Den generelle term for en flytningsmåler er LVDT (Linear Variable Differential Transformer: LINK). Når vi ikke bruger denne benævnelse her, er det fordi vores flytningsmålere fra HBM er baseret på et anderledes princip, som HBM kalder Inductive Displacement Transducer. En IDT kan populært sagt beskrives som en Wheatstone målebro, der er baseret på vekselstrøm (AC), hvor den klassiske Wheatsone målebro er baseret på jævnstrøm (DC).

 

Links til producentens datablade

50mm og 100mm flytningsmåler, PROBE type /WA xxx T

300mm flytningsmåler, PLUNGER type /WA xxx L

En Probe indeholder en fjeder, en Plunger gør ikke