Aarhus Universitets segl

Katrine Juul Andresen

Titel

Lektor

Primær tilknytning

Katrine Juul Andresen

Fagområder

  • Marin Geofysik
  • Refleksionsseismik
  • Oversvømmede palæolandskaber
  • Geofarer
  • Landskabsudvikling

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Jeg har en baggrund inden for sedimentær bassinanalyse, hvor jeg har forsket i dannelsen af pockmarks og sandstensintrusioner. Siden 2016 har min forskning bevæget sig mod geo-arkæologi, og jeg arbejder i dag med de oversvømmede og begravede landskaber i den Danske Nordsø. Her undersøger jeg geologiske landskabsformende processer relateret til stigende havniveau, glacialdynamik, geohazards og palæolandskabsudvikling, -for blandt andet at forstå leveforholdene for stenaldermennesker i Doggerland.

Uddannelse

Underviser i marin geofysiske metoder, med fokus på den refleksionsseismiske og akustiske metode. I min undervisning lægger jeg vægt på at have aktive studerende, f.eks. via gruppediskussioner og -oplæg, plenum diskussioner eller case study arbejde, hvor de studerende anvender data og metoder. Mine kurser omfatter også marin geofysisk feltarbejde på universitets forskningsskib Aurora. Jeg udvikler løbende min undervisning, så mine studerende får relevante kompetencer til arbejdsmarkedet. 

Samarbejder

Mit seneste store tværfaglige forskningsprojekt omhandler marin geoarkæologi i Nordsøen, hvor jeg sammen med samarbejdsparterne fra universiter, museer og forskningsinstitutter i England, Tyskland, Belgien, Holland og Danmark arbejder på at udvikle metoder til at identificere områder med potentiel kulturarv. Min forskning har ofte haft et anvendt fokus og jeg har derfor også et tæt samarbejde med blandt andet havvindindustrien, der f.eks. udmøntes i studenterprojekter. 

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle