Aarhus Universitets segl

Nøgleområder inden for forskning & udvikling

På Institut for Byggeri og Bygningsdesign forsker vi i- og udvikler teknologier og løsninger inden for alt fra geoteknik og design til byggeproduktion og klimatilpasning.

Vores forskning er både grundlagsskabende og anvendelsesorienteret, og vi udvikler nuværende viden til brugbare løsninger i erhvervslivet. En stor del af instituttets forsknings- og udviklingsaktiviteter tager netop udgangspunkt i erhvervslivets innovationsbehov, og via samarbejde sikrer vi, at vores videnproduktion har en klar forankring i reelle behov og kommer samfundet til gavn.

Klik på links nedenfor og læs mere om vores nøgleområder inden for forskning og udvikling: