Aarhus Universitets segl

Nyt videncenter skal fremme regenerativt byggeri

Med et nyt, tværfagligt videncenter går Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus og det rådgivende ingeniørfirma, Søren Jensen, nu sammen om at skabe byggeri, der giver positivt tilbage til natur, miljø, klima og samfund.

Et nyt Aarhus Center for Regenerativt Byggeri vil synliggøre, hvordan byggeriet kan gøre en positiv forskel for klima, natur, miljø og mennesker. På billedet ses stifterne af centret (fra venstre): Frank Jensen (Ingeniørfirmaet Søren Jensen), Torben Nielsen (Arkitektskolen Aarhus) og Mikkel K. Kragh (Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet)

Byggebranchens markante bidrag til Danmarks CO2-belastning kalder på akut handling, men forskningen på området er begrænset.

Derfor lancerer Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Søren Jensen nu et usædvanligt samarbejde: Aarhus Center for Regenerativt Byggeri – et videnscenter, der skal arbejde målrettet på at fremme forskning og dialog om fremtidens regenerative løsninger i byggebranchen.

”Med centret håber vi at skabe grobund for et reelt paradigmeskifte i branchen. Som situationen er nu, er det ikke længere tilstrækkeligt at bygge bæredygtigt. Vi bliver nødt til at bygge på en måde, der aktivt genopretter de omkringliggende økosystemer og bidrager positivt til både miljø, klima og menneskelig trivsel,” forklarer Mikkel K. Kragh, institutleder ved Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet.

Læs mere om Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Frank Jensen, der er bestyrelsesformand for ingeniørfirmaet Søren Jensen, uddyber:

"Byggebranchen står for 40% af klodens samlede CO2-aftryk og har et højt ressourceforbrug. Derfor er der potentiale til at gøre en markant og mærkbar forskel, hvis vi kan udvikle og implementere regenerative byggeprincipper. Det kræver dog, at vi arbejder sammen på tværs af fag, videnskabelige discipliner og brancher, og her tror vi på, at centret kan fungere som et fyrtårn og et nødvendigt knudepunkt.”

Et nyt paradigme på vej

At indfase det regenerative byggeris principper og teknologier vil naturligvis kræve stor omstillingsparathed hos branchens aktører. Det forudsætter nemlig, at man gentænker den måde, man finansierer, projekterer og eksekverer byggeprojekter, forklarer Torben Nielsen, der er rektor for Arkitektskolen i Aarhus.

"Det regenerative byggeri kalder på en ny æstetik, der vil provokere de dogmer, vi normalt tager for givet. Det vil påvirke alle aspekter af byggeprocessen og derfor kræve en hidtil uset grad af tværfagligt samarbejde. Mange af teknologierne, principperne og materialerne eksisterer allerede, men vi mangler endnu at tænke det hele sammen fra start til slut i konkrete regenerative byggerier. Det er det, vi skal i gang med nu.”

Aarhus Center for Regenerativt Byggeri
  • Aarhus Center for Regenerativt Byggeri er stiftet 1. september 2023 af Aarhus Universitet, Arkitektskolen Aarhus og familien bag Søren Jensen. Centret har som mål at fremme en ny byggepraksis, der blandt andet kan være med til at nedbringe byggeriets CO2-udledning. 
  • Regenerativt byggeri handler om at bygge på en måde, der giver positivt tilbage. Bygninger skal altså ikke blot være bæredygtige i klassisk forstand. De skal bidrage aktivt til at genoprette omkringliggende økosystemer. Og i den ligning skal både klima, miljø, natur, økonomi og menneskelig trivsel tænkes ind.
  • Læs mere om regenerativt byggeri på centrets hjemmeside: acrb.dk

Et center med mange funktioner

Videncentrets mål er at fremme og finansiere forskning inden for regenerativt byggeri, men ambitionerne stopper ikke her. I de kommende år vil parterne fokusere på at etablere meget mere samarbeje mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv, facilitere forsøgs- og pilotprojekter inden for området og på den måde bidrage til udviklingen af nye byggetekniske løsninger.

Samtidig åbner centret op for sparring til alle med en interesse i regenerativt byggeri.

”Med dette initiativ tager vi et vigtigt skridt imod en grønnere og mere bæredygtig fremtid for byggeriet i Danmark. Vi oplever allerede stor interesse for projektet, så nu glæder vi os bare til at sætte handling bag ordene og gøre en reel forskel,” konkluderer Mikkel K. Kragh.

Det nystiftede Aarhus Center for Regenerativt Byggeri præsenteres for byggebranchen i forbindelse med Building Green konferencen i København 1. november 2023.

Kontakt

Mikkel K. Kragh, Institutleder ved Institut for Byggeri og Bygningsdesign, Aarhus Universitet