Aarhus Universitets segl

Nordisk forskningssamarbejde undersøger energiforbruget i offentlige bygninger

Sverige, Norge og Danmark skal i et nyt projekt samle og udveksle erfaringer fra byggeprojekter med formålet om at optimere energiforbruget i offentlige bygninger.

Professor Lars Vabbersgaard Andersen leder den danske del af projektet, der går under navnet Reconcile. Foto: Ida Jensen, AU Foto.

Forskere fra Aarhus Universitet er med i et nyt EU-finansieret forskningsprojekt kaldet Reconcile, der har til formål at undersøge, hvordan man kan mindske energianvendelsen i offentlige bygninger i forhold til drift, renovering og nybyggeri.

Projektet er støttet af EU’s Interreg ØKS-pulje, der bevilger økonomisk støtte til tværnationale projekter i Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen, og involverer norske, svenske og danske universiteter og kommuner. Projektet har et budget på i alt 27,3 mio. kr.

Projektet ledes af Lunds Universitet, og de danske aktører er Aarhus Kommune og AU Engineering, Aarhus Universitet. Professor Lars Vabbersgaard Andersen, som leder den danske indsats i Reconcile, siger:

”I projektet adresserer vi to problemstillinger: Den energi man bruger i drift, og den energi man bruger, når man opfører eller renoverer bygninger – den indbyggede energi. For man er nødt til at sikre, at produktionen af materialerne og opførelse af bygningen ikke kræver ekstra ressourcer, end man efterfølgende sparer på driften. Det er en energimæssig belastning at rive noget gammelt ned og bygge noget nyt op, og der undersøger vi, hvor det kan svare sig at lægge ressourcerne, for at det bliver mest energieffektivt.”

Derudover skal projektet undersøge fordele og ulemper med energivenlige og lette konstruktioner, som kan benyttes til renovering eller nybyggeri. Her er eksempelvis træ i fokus som et materiale, som Sverige og Norge har langt større tradition for at anvende end Danmark.

Dansk skole giver erfaringer

En af tematikkerne i Reconcile er at undersøge, hvordan kommunale bygninger bliver brugt i forhold til den brug, som den var designet til energimæssigt, eller om brugstendenserne viser sig at være anderledes.

Erfaringsudvekslingen landene imellem er en central tilgang i projektet. Fra dansk side indgår opførelsen af en skole i Aarhus Kommune som et konkret eksempel på, at energiforbruget kunne nedbringes markant ved at indregulere installationerne i løbet af det første år efter ibrugtagning af bygningen.

Hypotesen er, at der kan høstes lavthængende frugter ved at lave tilsvarende systematiske energitiltag i andre nye og eksisterende offentlige bygninger.

”Vi har meget fokus på, at vores løsninger er baseret på helhedsvurderinger ud fra energiforbrug og miljøbelastning. Gennem tæt dialog med kommunerne bliver vi klogere på deres nuværende energiniveau i drift, hvordan de håndterer nybyggeri og renovering, hvilke tanker de har om at anvende alternative materialer som f.eks. træ, og hvordan det effektueres gennem politikker og handleplaner,” siger Lars Vabbersgaard Andersen.


Fakta

Projekttitel: RECOnCILe (Reducing Energy Use in the Construction and Operation of Public Buildings)

Projektperiode: juli 2020 - oktober 2022

Finansiering: Samlet projektsum: DKK 27,3 mio. kr. 

Partnere:

  • Lund Universitet (lead)
  • Aarhus Universitet (dansk coordinator)
  • Aarhus Kommune
  • Region Kristiansand