Aarhus Universitets segl

Millioner til digital kompetenceudvikling på byggeriets videregående uddannelser

Kunstig intelligens, robotter, VR og big data. Nye digitale muligheder er godt i gang med at transformere vores byggesektor, og nu skal blandt andre danske ingeniør- og arkitektstuderende rustes til fremtidens arbejdsmarked.

Studerende på landets byggeuddannelser kan se frem til meget mere teknologi på skemaet. Regeringen har bevilget 5,5 millioner kroner til kompetenceudvikling af deres undervisere. På billedet ses Jonas Pedersen, der læser til ingeniør på Aarhus Universitet.(AU Arkiv. Foto: Lars Kruse)

Aarhus Universitet har fået 5,5 millioner kroner til at udvikle og gennemføre et læringsforløb, der skal give undervisere på byggeriets videregående uddannelser over hele landet ny viden om digitalisering

Projektet er en del af Uddannelses- og forskningsministeriets handlingsplan for digitale kompetencer og digital læring og har til formål at løfte undervisernes viden om digitale muligheder og nye teknologier i byggeriet og deres undervisning.

”Den teknologiske og digitale udvikling ændrer den måde, vi bygger på. Som uddannelsesinstitutioner vil vi gerne sikre, at vores dimittender kan gå ud på arbejdsmarkedet og være teknologiens frontløbere. Det er afgørende for, at vi kan sænke byggeriets klimaaftryk og løse branchens produktivitetsudfordringer,” siger Kasper Lynge, udviklingschef, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Foruden Aarhus Universitet deltager også Erhvervsakademi Aarhus, VIA University College, Danmarks Tekniske Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i projektet.

Mere teknologi i undervisningen

Målet med projektet er, at cirka 70 undervisere skal gennemgå et treårigt kompetenceudviklingsforløb og dermed opnå ny viden om digitaliseringens potentialer og udfordringer i byggesektoren.

”Teknologien har flyttet sig utroligt meget over de sidste 5-10 år. Og det betyder også, at vi på uddannelsesinstitutionerne skal flytte os. Vi ønsker en højere grad af teknologiparathed blandt vores undervisere. Det er en forudsætning for, at vi kan uddanne unge mennesker, som kan se digitaliseringens muligheder og forholde sig kritisk til de forandringer, det medfører,” siger Kasper Lynge.

Han peger på flere store trends i byggesektoren og en virkelighed, som landets videregående uddannelser i skal til at forberede de studerende på:

”I de kommende år vil kunstig intelligens få stor indflydelse på ingeniørernes og arkitekternes arbejde med design og konstruktionsberegninger, og robotterne bliver håndværkernes kollegaer på byggepladserne. Samtidig vil vi få adgang til at arbejde med helt nye materialer med fantastiske egenskaber. Alt sammen kan gøre det bedre at bygge mere effektivt og bæredygtigt,” siger Kasper Lynge.

Kompetenceudviklingsforløbet skal komme studerende på både arkitekt-, ingeniør-, byggekoordinator- og konstruktøruddannelserne til gode.

HER ER DE STUDERENDES BUD PÅ FREMTIDENS BYGGERI

Bygger vi huse af alger og svampe? Overtager robotter og droner murernes og tømrernes hårde arbejde? Kommer vi til at opleve en helt ny form for arkitektur, når vi har adgang til kunstig intelligens og højteknologiske materialer?

I denne film kigger studerende fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet i krystalkuglen og giver deres bud på, hvordan den teknologiske udvikling vil forandre byggesektoren i de kommende år.