Aarhus Universitets segl

Årets underviser: Jeg møder mine studerende med en større dagsorden

Professor Steffen Petersen modtager AU’s undervisningspris 2023. Han henter inspiration fra scenekunsten, når han lærer sine studerende om bæredygtigt byggeri, og han vil have dem til at forlade universitetet som færdigbagte ingeniører med lys i øjnene, ranke rygge og en fælles sag.

Steffen Petersen fra Institut for Byggeri og Bygningsdesign modtager Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Undervisningspris 2023 (foto: Lars Kruse, AU Foto)

Selv mener han, at han er privilegeret, fordi han hver dag kan gå på arbejde og inspirere unge mennesker. Han er begavet med et formidlingstalent, der kommer til udtryk, når han står i klasserummet eller i auditoriet. Det ved han godt. Her kan han tænde en særlig ild i sine studerende, som bliver til en drivkraft igennem resten af deres uddannelse og en fælles dagsorden, de bagefter tager med sig fra universitetet.

”Som underviser har man virkelig mulighed for at påvirke andre, og derfor går jeg til mit arbejde med en vis  ærefrygt. Jeg gør mig altid umage med at skabe en nærhed til de studerende i undervisningssituationen og med at kommunikere balanceret til både til deres følelser og intellekt. Jeg prøver meget bevidst at undgå at falde i den fælde, hvor jeg kommer til at planlægge min undervisning ud fra et princip om, at jeg skal lære nogen noget. Jeg vil meget mere. Mine studerende skal absorbere viden, engagere sig, tænke kritisk, vende tingene på hovedet, og det kan jeg kun opnå med dem, hvis jeg er autentisk til stede. Jeg er helt klart bedst som underviser, når de studerende kan mærke, at jeg oprigtigt har noget på hjerte,” siger Steffen Petersen.

Steffen Petersen underviser ingeniørstuderende i byggeri ved Institut for Byggeri og Bygnignsdesign. Det involverer en masse teoretisk fysik og matematik. De nye starter typisk på universitetet med en forventning om, at de skal lære at regne på bygninger, men når de møder Steffen, rammer han dem med en større dagsorden.

”Byggeri handler om at skabe gode rammer for, at menneskeliv kan udfolde sig, og det handler om at minimere vores klimabelastning. Vi kan ikke blive ved med at bygge på den måde, vi gør i dag, hvor sektoren står for rundt regnet en tredjedel af samfundets CO2-udledning,” siger Steffen Petersen.

Han tøver lidt og siger så, at det haster en del:

”Hvis vores børn og børnebørn skal kunne leve her på planeten, så skal der til at ske noget nu. Vi er nødt til at tænke på en helt ny måde omkring byggeri, og det mindset skal jeg overføre til mine studerende. Jeg vil gerne installere en kompromisløshed og et mod i dem, der kan gøre dem i stand til at gå ud i verden og forandre den, og det er den ambition, jeg bygger min undervisning op omkring.”

 

”Jeg kan ikke stille meget op alene med mine videnskabelige publikationer, men jeg kan præge den næste generation af ingeniører med min undervisning. I sidste ende er det dem, der skal bære forskningen ud i virkeligheden og skabe forandringer i samfundet, og derfor er undervisningsopgaven næsten blevet et kald for mig. Det er i hvert fald noget, jeg gerne vil gøre mig umage med og prioritere højt.”


Rockmusik og bygningsfysik

Steffen Petersen er musikalsk, og han henter inspiration til sin undervisning fra scenekunsten. Han optræder selv med musik og elsker at gå til koncerter - gerne den slags, hvor mangfoldigheden af vokaler og instrumentelle stilarter bliver til hård rock eller metal.

Det sker ikke altid, men ofte. Så opstår magien. Forbindelsen mellem kunsterne på scenen og publikum på gulvet.

"Det er den ultimative kontaktform, og hvis jeg skal pege på noget, jeg bliver inspireret af i mit professionelle virke, så er det det. Når jeg rammer punktet, hvor jeg mærker fællesskabet med mine studerende i min undervisning, så ved jeg, at jeg har et åbent vindue for læring,” siger han.

Og hvad er det så, han vil lære sine studerende? Til det spørgsmål svarer Steffen Petersen:

”De skal være dygtige teoretikere og dygtige til at omsætte viden til praksis. De skal turde at udfordre vanetækning, og deres mestring af fagstof må aldrig overtage deres nysgerrighed. Eller måske nærmere deres fantasi. Det er en balance imellem to yderpunkter, der er sindssygt vigtig.”

Han tilføjer:

”Faktisk er det præcis på samme måde med musikken. En koncert er super kedelig, hvis den kun består af musikalsk vellyd. Der skal være nogle elementer af dristighed.”

 

"Mine studerende skal være dygtige teoretikere og dygtige til at omsætte viden til praksis. De skal turde at udfordre vanetækning, og deres mestring af fagstof må aldrig overtage deres nysgerrighed. Eller måske nærmere deres fantasi. Det er en balance imellem to yderpunkter, der er meget vigtig for mig."


En god ingeniør er fantasifuld

Netop dristighed og nysgerrighed er værdier, der også har præget Steffens egen videnskabelige karriere. Han har dedikeret sin forskning til at kaste lys over, hvordan vi kan sænke byggeriets slid på Jordens økosystemer og skabe sundere indeklima for mennesker, og han holder sig ikke tilbage fra at melde sig i den offentlige debat. Han har en agenda. Det mærker man tydeligt.

”God forskning starter med at finde ud af, hvad vi allerede ved. Det lærer jeg også mine studerende. Få styr på state-of-the-art og stil så et dristigt spørgsmål eller opstil en interessant hypotese. Ikke nødvendigvis en særligt højtravende hypotese. Byggeri er et meget praktisk fag, hvor der nogle gange godt være lidt langt fra, hvad vi ved, til hvad der sker i praksis. Det er et ’performance gap', der tænder mange studerendes nysgerrighed.  Kan vi ikke gøre det her lidt bedre? Skal vi ikke gøre det på en ny måde? Jeg vil gerne træne den kommende generation af bygningsingeniører i at udfordre eksisterende praksis med den nyeste viden. De skal være både forundringsparate og forandringsparate. Det har vi brug for i byggebranchen,” siger han.

I begrundelsen for prisuddelingen er det fremhævet, at Steffen Petersens legende og undrende tilgang til undervisning smitter af på de studerendes engagement, kritiske sans og lyst til at lære, hvilket i sidste ende afspejler sig i studenterprojekter af ekstraordinær høj kvalitet på alle akademiske niveauer.

Læs også artiklen: Ny professor inviterer byggebranchen til samarbejde


Det går ikke skide godt

Steffen Petersen er 44 år og kom til Aarhus Universitet i 2011 efter at have færdiggjort sin ph.d.-afhandling på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og det ville være en underdrivelse at kalde hans videnskabelige karriere for almindelig.

Han er forfatter til mere end 100 artikler, han har udviklet et sæt helt nye forskningsbaserede bachelor- og kandidatuddannelser inden for byggeri, og så har han inviteret store dele af byggesektoren til at samarbejde med universitetet. Imponerende.

Men dét, der alligevel særligt springer én i øjnene, når man kigger ned over CV’et er tiden med de studerende.

Steffen Petersen har i flere år undervist næsten tre gange så meget, som normen foreskriver. Samtidig stiller han sig til rådighed for sine studerende på alle mulige tidspunkter af året og døgnet.

”De skal vide, at jeg er tilgængelig for dem. De skal mærke, at jeg vil dem. Også når de er færdige på universitetet. Jeg holdere kontakten vedlige med rigtig mange,” siger han.

Til spørgsmålet om, hvorfor han dedikerer så meget af sin tid og energi til de studerende, svarer Steffen Petersen, at det er fordi, det er meningsfuldt.

”Det går jo ikke skide godt,” siger han.

Han kigger ud over Aarhus fra sit kontor på Navitas på havnen.

”Der er så meget snak om, at vi mangler ingeniører i samfundet, og at virksomhederne har brug for arbejdskraft. Det er rigtigt, men i mine ører er det også enormt reduktionistisk. Vi står midt i en af verdens største kriser med et klima, der er ved at brænde sammen, og det er nu, vi har chancen for at bremse udviklingen. Jeg kan ikke stille meget op alene med mine videnskabelige publikationer, men jeg kan præge den næste generation af ingeniører gennem min undervisning. Det er dem, der skal bære forskningen ud i virkeligheden og skabe forandringer i samfundet, og derfor er undervisningsopgaven næsten blevet et kald for mig. Det er i hvert fald noget, jeg gerne vil gøre mig umage med og prioritere højt, ” siger han.

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Undervisningspris bliver hvert år tildelt som en anerkendelse af fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet. Med prisen følger 60.000 kroner til prismodtageren.